Utacchi credits

From RemyWiki
Jump to: navigation, search

うたっち credits

Staff Information

 • Producer: Yoshihiko Ota
 • Designer: Daisuke
 • Sound Produce: MTO
 • Sound Staff: 96-chan
 • Project Managers: Tetsuya Wakao, Kasunori Miyahara
 • Voice: RINA
 • Product Design: Hiroshi Hanno, Mai Kitazare

Development

 • Development Management: Ayano Fujiwara, Hiromichi Sakuma
 • Director: Yuuta Watabe
 • Sound Director: Ichiro Shimakura
 • Chief Sound Engineer: Yoshihiro Tsukahara
 • Sound Engineer: Makoto Yamaguchi
 • Sound Designers: Takeshi Kawai, Takuya Murata, Keido Ohnishi
 • Chief Sequence Editor: Kasuhiro Kobayashi
 • Sequence Editors: Chie Hashimoto, Ryo Matsuna, Yasunori Sugo
 • Chief Sound Programer: Takayuki Inebuchi
 • Sound Programers: Kiyataka Sahashi, Mitsuhiro Kondo, Mika Takatsu
 • Sound Producer: Osamu Narita
 • Seisakushien: Hideki Sahashi, Masatoshi Sugihayashi
 • Planner: Yuuta Watabe
 • Designers: Shunsuke Takashima, Takako Nakamura, Shinobu Matsugawa
 • Programmers: Masahiro Sakaishi, Mika Chouei, Mamoru Shiratani, Norihiro Samura
 • Sound: Takeshi Shitora, Strawberry Field

Special Thanks